Algoritmus koronaviry

PROSÍM PŘEČTĚTE SI ALGORITMUS, JAK SE CHOVAT PŘI PODEZŘENÍ NA INFEKCI KORONAVIRY

Algoritmus 2019_nCoV - 26022020.pdf (195931)

V sekci "KE STAŽENÍ" si můžete stáhnout pdf na téma:

  • TEPLOTA (autorkou textu je MUDr.Eva Vitoušová)
  • PRŮJEM A ZVRACENÍ (autorkou textu je MUDr.Eva Vitoušová)
  • INFORMACE K NOVÉ LEGISLATIVĚ PLATNÉ OD DUBNA 2012
  • JÍDELNÍČEK ( výživa dítěte po 4.měsíci života)